เงื่อนไขของเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 พร้อมช่องทางการแจ้งสิทธิ์

รายละเอียดเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567

ใครที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ควรรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 เอาไว้บ้างก็ดี เผื่อถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดลาออกขึ้นมา จะได้เงินชดเชยประกันสังคมในปี 2567 นี้มาไว้ใช้จ่ายนั่นเอง สำหรับใครที่ลาออกจากประกันสังคมมาตรา 33 จะต้องจ่ายเงินเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน นอกจากนี้ ผู้รับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 ผ่านช่องทางตามที่กำหนดจะต้องทำเรื่องลงทะเบียนว่างงานรับเงินชดเชย และรายงานตัวว่างงานด้วยตัวเอง หรือไม่ก็ต้องมอบอำนาจเพื่อรับการรับเงินชดเชยต่อเดือนตามฐานเงินเดือนและเงินสมทบนั่นเอง สำหรับการขึ้นทะเบียนเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 นั้นมีขั้นตอน คือ 1. กรอกวันที่ออกจากงานและเหตุผลที่ออกจากงาน 2. กรอกเลขนิติบุคคลของบริษัทนายจ้าง ซึ่งจะต้องกรอกเลขนิติบุคคลให้ถูกต้อง 3. กรอกเลขสมุดบัญชีธนาคาร และโหลดหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับชดเชยรายได้ประกันสังคม 4. ทำการเลือกสมัครงานอย่างน้อย 1 บริษัทที่หน้าสมัครงานที่กรมจัดหางานหามาให้

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 สำคัญยังไง

ประกันสังคมลาออกจากงานเงินชดเชยหรือเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราควรได้รับเมื่อลาออกจากงาน โดยเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกปี 2024 เราจะได้รับตามฐานเงินเดือนนั่นเอง หากถามว่าลงทะเบียนเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 กี่วันจะได้รับเงิน คำตอบคือจะใช้เวลาไม่เกิน 7-14 วันทำการ แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 ก็สามารถสอบถามได้ที่ประกันสังคมใกล้บ้าน หรือติดต่อเบอร์ 1506 เพียงเท่านี้ก็รับเงินชดเชยว่างงานได้แล้ว ส่วนถ้าใครที่ถามว่าเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกี่วันได้  ซึ่งตามเงื่อนไขก็ระบุไว้ว่าจะต้องลาออกไม่ต่ำกว่า 30 วัน หรือถ้าไม่ชัวร์ ก็ต้องติดต่อสอบถามสำนักงานประกันสังคมเลย ในส่วนของการลาออกจากประกันสังคมมาตรา 39 นั้น ก็จะมีลักษณะคล้าย ๆ กันกับลาออกจากประกันสังคมมาตรา 33 แต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปอยู่บ้าง

หลักฐานที่ต้องใช้รับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567

หากเราว่างงาน แล้วต้องการขอรับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 หรือขอเงินประกันสังคมคืนลาออก นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขแล้ว ยังต้องมีจำเป็นต้องแสดงเอกสารประกันสังคมกรณีลาออกจากงานด้วย ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หนังสือรับรองการออกจากงาน หนังสือของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หลังจากนั้นให้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก 2567 หากถามว่าลาออกจากงานประกันสังคมคุ้มครองกี่เดือน ก็ตอบได้เลยว่าประกันสังคมจะคุ้มครอง 6 เดือนหลังลาออกจากงานนั่นเอง ฉะนั้น การรับเงินชดเชยว่างงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันสังคมไม่ควรมองข้าม เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปติดต่อตามช่องทางที่รัฐกำหนดได้เลย

Scroll to Top